ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2563

วันที่โพสต์: Dec 21, 2020 3:27:55 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน โดยมีนายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุม

รูปภาพเพิ่มเติม