ประกวดชุมชนสะอาด โรงเรียนสะอาด

วันที่โพสต์: Dec 24, 2020 3:22:58 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ขอแสดงความยินดีกับคณะครู นักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชุมชนสะอาด โรงเรียนสะอาด และสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงคาน ร่วมกับ อพท. ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563

รูปภ่าพเพิ่มเติม