ปทุมมาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติดและภัยหนาว ครั้งที่ 2

วันที่โพสต์: Jan 14, 2020 6:39:6 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์ จัดกิจกรรม "ปทุมมาวิ่งเพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติดและภัยหนาว ครั้งที่ 2" ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับนักเรียนและบุคลากรได้ออกกำลังกาย โดยได้รับเกียรติจากนายอภินันท์ สุวรรณโค รักษาราชการแทนในตำแหน่งนายอำเภอเชียงคานเป็นประธานในพิธีเปิดงาน