ปทุมมาเกมส์ 2562

วันที่โพสต์: Nov 29, 2019 1:58:11 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกีฬาภายใน "ปทุมมาเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม