บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่โพสต์: Oct 26, 2020 6:43:34 AM

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ พรมดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กับ นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

รูปภาพเพิ่มเติม