นำเสนอผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564

วันที่โพสต์: Jul 19, 2021 3:42:16 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” นำเสนอผลงานสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และได้รับรางวัลระดับทอง โรงเรียนขนาดกลาง