นำเสนอผลงานผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์: Sep 30, 2020 9:24:56 AM

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เป็นตัวแทนจังหวัดในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 10 นำเสนอผลงานผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพเพิ่มเติม