นำเสนอผลงานนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน(OPOP)

วันที่โพสต์: Jan 24, 2020 9:18:15 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" นำเสนอผลงานนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (One Person One Product : OPOP) และเข้ารับรางวัลครูผู้สอนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ในวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

รูปภาพเพิ่มเติม