ทัศนศึกษาเชียงคานบ้านฉัน ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: Apr 21, 2021 10:17:54 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ตามโครงการทัศนศึกษาเชียงคานบ้านฉัน ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564 ณ สกายวอล์คเชียงคาน, แก่งคุดคู้ และฟาร์มแกะนับดาว