ทัศนศึกษานักเรียนปฐมวัย

วันที่โพสต์: Apr 18, 2021 5:53:23 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนปฐมวัย ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ แก่งคุดคู้ และฟาร์มแกะนับดาว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม