ทุนการศึกษา โครงการ “เด็กดีของสังคม”

วันที่โพสต์: Apr 20, 2021 5:36:18 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “เด็กดีของสังคม” จำนวน 5 ทุน ทุนการศึกษาทุนละ 10,000 บาท ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับธนาคารออมสิน เนื่องในวันคล้านวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 108 ปี (1 เมษายน 2564)