ทดสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: Apr 18, 2021 6:5:3 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ได้ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

รูปภาพเพิ่มเติม