ต้อนรับคณะบุคลากรโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

วันที่โพสต์: Feb 25, 2021 5:57:14 AM

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” และนายยุทธศักดิ์ อารยภัทรวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ นางสมหมาย แพงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการวังใหญ่ ภูน้ำหยด ศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

รูปภาพเพิ่มเติม