ตลาดนัดพอเพียง

วันที่โพสต์: Oct 09, 2020 11:2:53 PM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ให้นักเรียนนำผลงานที่เป็นฝีมือของตนเองเพื่อหารายได้เสริมระหว่างเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และพึ่งตนเอง บนพื้นฐานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะเปิดช่วงบ่ายวันพุธ สัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม