ตรวจนับตัวตนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่โพสต์: Nov 29, 2019 1:43:50 AM

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการตรวจนับ ยืนยันการมีตัวตนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ตามนโยบายและมาตรการ ในการแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ภาพเพิ่มเติม