จัดนิทรรศการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

วันที่โพสต์: Oct 03, 2019 7:13:43 AM

รงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน ต่อคณะกรรมการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

รูปภาพเพิ่มเติม