งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

วันที่โพสต์: Jan 13, 2020 6:24:49 AM

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 12 กิจกรรม โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 8 กิจกรรม เหรียญเงิน 4 กิจกรรม

รูปภาพเพิ่มเติม