ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

วันที่โพสต์: Oct 03, 2019 7:32:1 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โรงเรียนสุจริต ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมและประเทศชาติ ให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม