ค่ายภาษาอังกฤษ

วันที่โพสต์: Oct 03, 2019 8:3:10 AM

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ 11 กันยายน 2562

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม