ค่ายพัฒนาทักษะการคิด คณิตศาสตร์

วันที่โพสต์: Oct 03, 2019 7:26:43 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการคิด คณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 17 กันยายน 2562

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม