ค่ายธรรมทายาท

วันที่โพสต์: Oct 03, 2019 7:21:18 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดโครงการค่ายธรรมทายาท เพื่อส่งเสรมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในวันที่ 2 กันยายน 2562

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม