ขึ้นทะเบียนและเฝ้าระวังโรค

วันที่โพสต์: Aug 14, 2019 9:17:18 AM

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน ออกสำรวจข้อมูลสุกรและไก่ ของโรงเรียน เพื่อขึ้นทะเบียนและเฝ้าระวังโรค ตามมาตรการป้องกันและระวังโรค ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม