กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่โพสต์: Feb 25, 2021 5:53:21 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและคัดเลือกผลงานที่เป็นแบบอย่างภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม