กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่โพสต์: Aug 20, 2019 7:20:46 AM

นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู พร้อมด้วยนักเรียน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดเแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม