กิจกรรมทัศนศึกษา และค่ายภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ

วันที่โพสต์: Apr 18, 2021 7:52:47 AM

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมทัศนศึกษา และค่ายภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564