กิจกรรมจิตอาสา โครงการ 1 ตำบล 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่โพสต์: Aug 07, 2019 4:3:17 AM

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนชายโขง ในโครงการ "1 ตำบล 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" อำเภอเชียงคาน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ลานวัฒนธรรมวัดท่าคก เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม