กิจกรรมการแข่งขัน A-math ป.1-ป.3

วันที่โพสต์: Apr 18, 2021 6:47:13 AM

กลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมการแข่งขัน A-math สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ สร้างประสบการณ์และฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม