ประกาศสอบราคาจ้าง

[1 มิ.ย. 2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  สำหรับการซื้อเครื่องปรับอากาศ  โครงการพัฒนาอาคารและครุภัณฑ์  ประจำห้องเรียน IEP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[19 พ.ค. 2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  สำหรับการซื้อหนังสือเรียน  ประจำห้องเรียน IEP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[18 พ.ค. 2566] ประกาศเรื่องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งครูช่วยสอน(สาขาวิชาคณิตศาสตร์) ปีงบประมาณ 2566

[21 มี.ค. 2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อหนังสือเรียนAUfXpKH3HhwRznxTSrWvMJTaAXhT7W3s5i1fgxC5vaES เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[21 มี.ค. 2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อหนังสือเรียนก่อนระดับประถมศึกษา  AUfXpKH3HhwRznxTSrWvMJTaAXhT7W3s5i1fgxC5vaES เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[11 ม.ค. 2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อโครงการคุณธรรมชั้นนำ(วันสำคัญ สัมพันธ์ชุมชน วิถีไทย วิถีพุทธ(กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[19 ธ.ค. 2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  กิจกรรมจัดซื้อปริ้นเตอร์  โครงการจัดซื้อปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[19 ธ.ค. 2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[9 ธ.ค. 2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  สปช.105/29  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[28 พ.ย. 2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[17 พ.ย. 2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[17 พ.ย. 2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร  กิจกรรมวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาด้านงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง