เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตได้ที่ http://appeals.loei1.go.th/index.php?idx=2