ติดต่อเรา

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"

AnubanChiangkhan "Pathummasongkraw"

406 หมู่ 1 ถนนศรีเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

โทรศัพท์ : 0-4282-1044 , โทรสาร : 0-4282-1094

E-mail : anubanchiangkhan@loei1.go.th , pathumma52@gmail.com

https://www.facebook.com/chiangkhanpathumma.school