โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"

นายสมชาย คำพิมพ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายยุทธศักดิ์ อารยภัทรวงศ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวชุตินันท์ ศิริชัยวิริยะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพันธวุฒิ โทพันธ์ มีผลคะแนนสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ สูงสุด ได้ 100 คะแนนเต็ม

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

จุฬาภรณ์65
แสดงความยินดี
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image