โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"

นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายยุทธศักดิ์ อารยภัทรวงศ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวชุตินันท์ ศิริชัยวิริยะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์ ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์ สู่ครอบครัวบัวชมพูด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” นำโดย นางสาวชุตินันท์ ศิริชัยวิริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (รูปภาพเพิ่มเติม)

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.กัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน หัวหน้าหน่วยงานราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ร่วมต้อนรับนางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ด้วยความยินดียิ่ง (รูปภาพเพิ่มเติม)

แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันศิลปหัตกรรม ระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายวรรณที ศรีโนนยาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ที่ได้มาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่คณะครู คณะกรรมการ และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขั้นกิจกรรมต่างๆ และขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขัน จนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี (รูปภาพเพิ่มเติม)

พิธีอำลาครู-นักเรียน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันที่ 30 กันยายน 2565 ภาพบรรยากาศ พิธีอำลาผู้อำนวยการสมชาย คำพิมพ์ คุณครูวัชรี สมวัน คุณครูวาสนา วงษ์วชิรโชติ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ (รูปภาพเพิ่มเติม)

รับมอบทุนการศึกษาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำกัด

รงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" นำโดย รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำกัด มอบทุนการศึกษาโครงการให้ทุนการศึกษานักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ สอท. จำนวน 2 ทุน ให้กับเด็กชายธนชัย อินชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 และเด็กชายพุฒิพัฒน์ เสาวนนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในวันที่ 10 กันยายน 2565 (รูปภาพเพิ่มเติม)

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

จุฬาภรณ์65
แสดงความยินดี