โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"

นายกิติศักดิ์  เสนานุช

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ายกำพล  สุวรรณโคตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวิชชุดา พั้วสุข

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ยินดีต้อนรับนายกิติศักดิ์ เสนานุช  ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ด้วยความยินดียิ่ง 

การดำเนินงานตามนวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

ของโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"

ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกิติศักดิ์  เสนานุช ผู้อำนวยการคนใหม่  

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นายสุจิน มีชัย ที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ นายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน หัวหน้าหน่วยงานราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ร่วมต้อนรับนายกิติศักดิ์ เสนานุช เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ด้วยความยินดียิ่ง 

     (รูปภาพเพิ่มเติม)

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกัญญาณัฐ  สิมสวัสดิ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่   

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”  ขอแสดงความยินดีกับ นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

     (รูปภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ มโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวชุตินันท์ ศิริชัยวิริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการความรู้ต่าง ๆ การแสดง Sciene show การประกวดชุดรีไซเคิล และฐานการเรียนรู้ STEM ศึกษา ให้นักเรียนได้เข้าร่วม ทำให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์อีกด้วย

     (รูปภาพเพิ่มเติม)

รับการนิเทศติดตาม "โครงการห้องเรียนสวย โรงเรียนงาม น่าอยู่ น่าเรียน"  

เมื่อวันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" รับการนิเทศติดตาม "โครงการห้องเรียนสวย โรงเรียนงาม น่าอยู่ น่าเรียน" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

     (รูปภาพเพิ่มเติม)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง  

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖  นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายวิฑูรย์ ตันทอง ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงคาน รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงคาน เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

     (รูปภาพเพิ่มเติม)

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

วันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๖  นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียงคาน โดยมี นายอภินันท์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธานในพิธี     (รูปภาพเพิ่มเติม)

“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ ๑

วันที่ ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๖๖  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ ๑ รอบที่ ๑ ณ ห้องแสงเดือน แสงเทียน ชั้น ๒ อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี    (รูปภาพเพิ่มเติม)

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยยาเสพติด

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงคาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยยาเสพติด โดย นายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  (รูปภาพเพิ่มเติม)

ต้อนรับ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง ๔ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” พร้อมด้วยนางสาวชุตินันท์ ศิริชัยวิริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง ๔ สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม   (รูปภาพเพิ่มเติม)

โครงการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียน

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖  เทศบาลตำบลเชียงคาน จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียน โดย นายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนซึ่งเป็นปัญหาต่อสุขภาพในวัยที่กำลังเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญา  (รูปภาพเพิ่มเติม)

ขอแสดงความยินดีกับ นายยุทธศักดิ์ อารยภัทรวงศ์ 

รงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ขอแสดงความยินดีกับ นายยุทธศักดิ์ อารยภัทรวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังสะพุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  (รูปภาพเพิ่มเติม)

ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๐ 

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" รับการประเมินเชิงประจักษ์ การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๐ โดยรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

  (รูปภาพเพิ่มเติม)

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน