กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 ม.ค. 2563 23:56 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข การรับสมัครนักเรียน
22 ม.ค. 2563 23:55 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข การรับสมัครนักเรียน
22 ม.ค. 2563 01:01 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ ประกาศรับนักเรียนห้องปกติ 2563.pdf กับ ประกาศรับนักเรียน
22 ม.ค. 2563 01:00 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษ 2563.pdf กับ ประกาศรับนักเรียน
22 ม.ค. 2563 01:00 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข ประกาศรับนักเรียน
22 ม.ค. 2563 00:44 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข ประกาศรับนักเรียน
22 ม.ค. 2563 00:42 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข ประกาศรับนักเรียน
22 ม.ค. 2563 00:42 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข ประกาศรับนักเรียน
22 ม.ค. 2563 00:31 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข ประกาศรับนักเรียน
22 ม.ค. 2563 00:15 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน อัปเดต ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษ 2563.pdf
22 ม.ค. 2563 00:12 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน นำออกไฟล์แนบ ประกาศรับนักเรียน 2562.pdf จาก ประกาศรับนักเรียน
22 ม.ค. 2563 00:10 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ ประกาศรับนักเรียนห้องปกติ 2563.pdf กับ การรับสมัครนักเรียน
22 ม.ค. 2563 00:10 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษ 2563.pdf กับ การรับสมัครนักเรียน
22 ม.ค. 2563 00:07 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข การรับสมัครนักเรียน
22 ม.ค. 2563 00:06 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข การรับสมัครนักเรียน
21 ม.ค. 2563 23:58 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ รับสมัครห้องปกติ.jpg กับ การรับสมัครนักเรียน
21 ม.ค. 2563 23:57 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ รับสมัครห้องพิเศษ.jpg กับ การรับสมัครนักเรียน
21 ม.ค. 2563 23:56 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
21 ม.ค. 2563 23:55 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ รับสมัครห้องปกติ.jpg กับ หน้าแรก : HOME
17 ม.ค. 2563 06:23 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
17 ม.ค. 2563 06:22 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ รับสมัครห้องพิเศษ.jpg กับ หน้าแรก : HOME
17 ม.ค. 2563 06:20 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ วันครู.jpg กับ หน้าแรก : HOME
13 ม.ค. 2563 23:08 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ งานวันเด็กปี63_200114_0232.jpg กับ วันเด็กแห่งชาติ 2563
13 ม.ค. 2563 23:08 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน สร้าง วันเด็กแห่งชาติ 2563
13 ม.ค. 2563 22:39 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ ปทุมมาเดินวิ่งฯ 62_200108_0201.jpg กับ ปทุมมาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติดและภัยหนาว ครั้งที่ 2