กิจกรรมล่าสุดของไซต์

11 ก.พ. 2563 00:47 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ 84237735_2374851329288062_1284721251918544896_o.jpg กับ วันมาฆบูชา 2563
11 ก.พ. 2563 00:47 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน สร้าง วันมาฆบูชา 2563
11 ก.พ. 2563 00:42 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน สร้าง มหกรรม Open House Portfolio & Marketing Day
11 ก.พ. 2563 00:42 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ 84567942_2374808799292315_1378466549605597184_o.jpg กับ มหกรรม Open House Portfolio & Marketing Day
6 ก.พ. 2563 19:58 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน อัปเดต นานาชาติ.jpg
6 ก.พ. 2563 19:58 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน สร้าง การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบแรก)
6 ก.พ. 2563 19:38 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ ยุวกาชาด.jpg กับ วันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563
6 ก.พ. 2563 19:38 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน สร้าง วันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563
6 ก.พ. 2563 19:25 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข วารสารโรงเรียน
6 ก.พ. 2563 19:19 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ ขยะรีไซเคิล.jpg กับ วารสารโรงเรียน
24 ม.ค. 2563 01:38 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ 83803508_2340108752762320_586551043525967872_o.jpg กับ มอบบ้านน้ำใจให้แก่เด็กหญิงนภัสสร เจริญใจ
24 ม.ค. 2563 01:38 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน สร้าง มอบบ้านน้ำใจให้แก่เด็กหญิงนภัสสร เจริญใจ
24 ม.ค. 2563 01:34 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ 83618639_2340128366093692_8704930228226490368_o.jpg กับ รับมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาจาก CEO สโมสรชลบุรีเอฟซี
24 ม.ค. 2563 01:34 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน สร้าง รับมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาจาก CEO สโมสรชลบุรีเอฟซี
24 ม.ค. 2563 01:29 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ 82606630_2340080586098470_8626703828495892480_o.jpg กับ อบรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
24 ม.ค. 2563 01:29 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน สร้าง อบรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
24 ม.ค. 2563 01:18 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ 83718903_2340074499432412_3030388637540810752_o.jpg กับ นำเสนอผลงานนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน(OPOP)
24 ม.ค. 2563 01:18 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน สร้าง นำเสนอผลงานนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน(OPOP)
24 ม.ค. 2563 01:07 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ 83760153_2340058782767317_2073853941312913408_o.jpg กับ วันครู 2563
24 ม.ค. 2563 01:07 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน สร้าง วันครู 2563
23 ม.ค. 2563 00:13 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
23 ม.ค. 2563 00:10 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
23 ม.ค. 2563 00:09 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
23 ม.ค. 2563 00:06 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
23 ม.ค. 2563 00:04 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข การรับสมัครนักเรียน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า