แผนปฏิบัติการประจำปี

 
  
  แผนปฏิบัตการประจำปี ระดับประถมศึกษา

                                       https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/plan/phaen-ptibati-kar-pi2559                  https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/plan/phaen-ptibati-kar-pi2560                         https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/plan/phaen-ptibati-kar-pi2561               
                                                                      https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/plan/phaen-ptibati-kar-2562                     https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/plan/phaen-ptibati-kar-2563
                                        
                                                                   
                                                                                       แผนปฏิบัติการประจำปี  ระดับปฐมวัย
                                                                                                https://drive.google.com/file/d/121eMwmvxLLxIgbFL0Tb4axH1T5zeTIi5/view?usp=sharing
                                                                                               
                                                                                                 คลิกเลือกปีงบประมาณ
Ċ
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน,
7 ก.ย. 2563 20:58
Comments