แผนปฏิบัติการประจำปี

 
  
  แผนปฏิบัตการประจำปี ระดับประถมศึกษา

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/plan/phaen-ptibati-kar-pi2559          https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/plan/phaen-ptibati-kar-pi2560              https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/plan/phaen-ptibati-kar-pi2561                     https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/plan/phaen-ptibati-kar-2562
                                        
แผนปฏิบัติการประจำปี  ระดับปฐมวัย

https://drive.google.com/file/d/121eMwmvxLLxIgbFL0Tb4axH1T5zeTIi5/view?usp=sharing


คลิกเลือกปีงบประมาณ