แผนปฏิบัติการประจำปี

 
  
  แผนปฏิบัตการประจำปี ระดับประถมศึกษา  
                                                      
                                                           ปี 2559                                                  ปี 2560                                                          ปี 2561
                                       https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/plan/phaen-ptibati-kar-pi2559                  https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/plan/phaen-ptibati-kar-pi2560                         https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/plan/phaen-ptibati-kar-pi2561   
                                                           ปี 2562                                                 ปี 2563                                                        ปี 2564       
                                       https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/plan/phaen-ptibati-kar-2562               https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/plan/phaen-ptibati-kar-2563                         https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/plan64
                                        
                                                                   
                                                                                       แผนปฏิบัติการประจำปี  ระดับปฐมวัย 

                                                                                                https://drive.google.com/file/d/121eMwmvxLLxIgbFL0Tb4axH1T5zeTIi5/view?usp=sharing
                                                                                               
                                                                                                 คลิกเลือกปีงบประมาณ
Ċ
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน,
7 ก.ย. 2563 20:58
Comments