แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต

คลิกเลือกระดับชั้นเรียน
ระดับปฐมวัย
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/phaen-thucrit-pthmway
  
  

                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
        https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/phaenkar-cadkar-reiyn-ru-tan-thucrit-p-3


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/phaenkar-cadkar-reiyn-ru-tan-thucrit-p-6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/phaen-tan-thucrit-p-1


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/phaenkar-cadkar-reiyn-ru-tan-thucrit-p-4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/phaen-tan-thucrit-p-2


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/anubanchiangkhan/phaenkar-cadkar-reiyn-ru-tan-thucrit-p-5

Comments