ยุวทูตความดี 2562

โพสต์28 พ.ย. 2562 17:52โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี คณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีงานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562


Comments