ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์

โพสต์29 ก.ย. 2563 03:06โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเลย จัดทำโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการจัดทำเจลล้างมือ และแจกจ่ายให้แก่ชุมชน และบำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
Comments