เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์6 ส.ค. 2562 08:44โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 08:44 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน ไปทุมมาสงเคราะห์"  ได้ออกเยี่ยมบ้านพบปะผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางบ้านพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือต่อไป  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน
Comments