อบรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)

โพสต์24 ม.ค. 2563 01:29โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดอบรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา. School Management Support System : SMSS. โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวหลวง

Comments