อบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย

โพสต์3 ต.ค. 2562 00:52โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 00:52 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดอบรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเลย
 
Comments