อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน

โพสต์18 เม.ย. 2564 01:03โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
สำนักพลังงานจังหวัดเลย กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564
Comments