อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาพอเพียง

โพสต์28 พ.ย. 2562 18:07โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักปรัชฐาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศึกษาธิการจังหวัดเลย ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Comments