อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันโรคฟันผุในโรงเรียน

โพสต์30 ก.ย. 2563 02:15โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันโรคฟันผุในโรงเรียน โดยวิธีการแปรงฟัน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และขอขอบคุณวิทยากร เจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลเชียงคาน และงบประมาณสนับสนุนการอบรมจากเทศบาลตำบลเชียงคาน
Comments