วันอาเซียน

โพสต์14 ส.ค. 2562 09:15โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2562 09:15 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ให้แก่นักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ตามแนวหลักสูตร ASEAN Curriculum Sourcebook ในกิจกรรมจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฐานกิจกรรม และมอบรางวัลจากเข้าร่วมฐานกิจกรรมขึ้น ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยมีนายประยุทธ อุ่นท้าว ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้

Comments