วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๓

โพสต์29 ก.ย. 2563 02:57โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมประกวดคัดลายมือ การเขียนเรื่องจากภาพ และการเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Comments