วันมาฆบูชา 2563

โพสต์11 ก.พ. 2563 00:47โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พ.ศ.2563 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดโพนชัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และสืบสานให้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาคงอยู่สืบไป

Comments