วันครู 2563

โพสต์24 ม.ค. 2563 01:06โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" นำโดย ผู้อำนวยการสมชาย คำพิมพ์ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเชียงคาน และเข้ารับรางวัลครูผู้สอนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ รางวัลครูดีศรีเมืองเลย และรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 2562

Comments