วันเด็กแห่งชาติ 2563

โพสต์13 ม.ค. 2563 23:08โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2563 เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
   
Comments