วันภาษาไทยแห่งชาติ 2562

โพสต์14 ส.ค. 2562 03:16โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2562 05:07 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ” ” เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่า ความภาคภูมิใจในภาษาไทย ในกิจกรรมจัดให้มีการมอบเกียรติบัตร รางวัลจากการประกวดกิจกรรมภาษาไทย การแสดงละคร/การเล่านิทานประกอบละครของนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ขึ้น ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายประยุทธ อุ่นท้าว ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้

Comments