ต้อนรับโรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) สพป.ราชบุรี เขต 2

โพสต์2 ธ.ค. 2563 20:52โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
นางสาวภัทราภรณ์ พรมดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาวงเคราะห์” กล่าวต้อนรับ นางสาวชนัญชิดา อิทธิสังวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พร้อมคณะศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

Comments